ย า ก ำจั ด ศั ต รู พื ช ช ีว ภ า พ

 ดูภาพขนาดใหญ่

เว็ปไซค์ นี้ เราได้เสนอเกียวกับยากำจัดศรัตรูพืชซึ้งเราสามารถศึกษา การผลิต การป้องกันแมลงและได้จะได้รู้ว่าปุ๋ยหมักชีวภาพคืออะไรน้ำสกัดชีวภาพอยางเดียวไม่ใช่ยาปราบศัตรูพืชแต่จะให้ความต้านทานแก่พืชเพื่อสู้กับศัตรู โรค และแมลงไม่มารบกวน ถ้าได้ให้อย่างสม่ำเสมอ น้ำสกัดชีวภาพที่ได้จากการหมักผลไม้ผสมสมุนไพรจะช่วยให้การปัองการกำจัดศัตรูพืชได้ผลดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s